הפטר חובות


כאשר אדם חייב בחובות גבוהים אשר אין ביכולתו לשלם לנושים, ישנם מקרים שבהם ניתן להגיש בקשה למתן הפטר. הפטר חובות מאפשר לחייב לעבור שיקום כלכלי על ידי סיום תהליכי פשיטת הרגל שבהם הוא מצוי, ולמחוק את יתרת החובות שנותרו.

מהי המשמעות של הפטר חובות?

כאשר אדם חייב בחובות גבוהים אשר אין ביכולתו לשלם לנושים, ישנם מקרים שבהם ניתן להגיש בקשה למתן הפטר. הפטר חובות מאפשר לחייב לעבור שיקום כלכלי על ידי סיום תהליכי פשיטת הרגל שבהם הוא מצוי, ולמחוק את יתרת החובות שנותרו. בסיום הליך הבקשה יינתן לחייב צו הפטר מטעם בית המשפט או מטעם רשם הוצאה לפועל.

מי זכאי להגיש בקשה להפטר חובות?

כדי שתהיה באפשרות החייב להגיש בקשה להפטר מלכתחילה, עליו לעמוד במספר תנאי זכאות. ראשית, על החייב להיות מוכרז כמוגבל אמצעים במשך ארבע שנים לפחות. שנית, חובותיו של החייב אינם עולים על סכום של שמונה מאות אלף שקלים. התנאי השלישי שבו צריך החייב לעמוד הוא להראות שאין ברשותו נכסים בעלי ערך, שאותם ניתן למכור או לעקל כדי לכסות חלק מהחוב. כמו כן, על החייב להראות כי במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, הוא עמד בצו התשלומים שניתן לו על־ידי רשם ההוצאה לפועל.

ישנם חובות שלא ניתן לקבל עליהם צו הפטר, כמו: קנסות, מזונות, משכנתה, חובות חדשים אשר נוצרו תוך כדי הליך הגשת הבקשה או חובות שנוצרו במרמה מתוך ידיעת החייב שאין ביכולתו לפרוע את החוב.

תהליך הפטר חובות בהוצאה לפועל

אם החייב עומד בתנאי הבקשה, ניתן להתחיל בתהליך הפטר חובות בהוצאה לפועל כדי לסגור את החובות. לתהליך זה מספר שלבים: בשלב הראשון יצטרך החייב לגשת לאחת מלשכות ההוצאה לפועל אשר עוסקות במסלול ההפטר. זהו המקום היחיד שבו ניתן להגיש את הבקשה. לכל חייב הלשכה הרלוונטית לו על־פי מקום מגוריו.

בשלב השני, אם הרשם בהוצאה לפועל מוצא לנכון כי אכן מדובר בבקשה לגיטימית, תימסר הודעה לנושים כדי לאפשר להם להציג את התנגדותם. בנוסף, תפורסם הודעה בעיתונות וברשומות בדבר פתיחת הבקשה.

בשלב השלישי של הבקשה, יוכלו הנושים אשר להם אמור היה החייב לשלם, להגיש התנגדות בפני רשם ההוצאה לפועל. אם יחליטו הנושים אכן להגיש התנגדות, יוכלו לעשות זאת אך ורק בטווח שלא עולה על שלושה חודשים מרגע ההודעה. יחד עם זאת, יש באפשרותם להגיש בקשה מצדם להאריך את הזמן שניתן להם לתגובה.

בשלב הרביעי יתנהל דיון אודות הבקשה בפני שופט בית משפט מחוזי. הדיון כמובן יערך באופן שונה אם יחליטו הנושים להתנגד לבקשה. במקרה כזה, יגיעו גם הם לבית המשפט כדי להביע את התנגדותם, כך יוכל רשם ההוצאה לפועל לקחת זאת בחשבון בעת החלטתו. אם הנושים ויתרו על זכותם להתנגד לבקשה, הנוכחים בדיון פרט לשופט יהיו רשם ההוצאה לפועל והחייב בלבד. במקרה כזה הדיון יתמקד בעיקר ביכולת הכלכלית של החייב, כדי לקבוע איזה סוג הפטר הוא זכאי לו.

בשלב החמישי והאחרון בהליך הבקשה, תיעשה כמובן החלטה סופית בתיק ההפטר. מי שאחראי על הקביעה הוא רשם ההוצאה לפועל בלבד. החלטתו תימסר לחייב בתום הדיון, או באופן אישי או באמצעות מכתב רשמי.

אם אתם חשים שאתם מצויים בחובות ללא מוצא ואינכם יודעים כיצד לשבור את מעגל התשלומים, עו"ד הפטר חובות קובי שוקר יסייע לכם בכל צעד וצעד בתהליך הבקשה להפטר. יחד נצעד לעתיד כלכלי בהיר יותר.

אודות המשרד

משרדנו מתמחה במגוון תחומי המשפט האזרחי והעסקי, תוך התמקדות וניסיון רב בטיפול וייצוג חייבים במחיקת חובות, הסדרי חוב, חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

במשרדנו, הממוקם בבניין לשכת ההוצאה לפועל בחדרה, קיימת מחלקת הוצאה לפועל מנוסה המטפלת באינטנסיביות ויעילות בתחום הגבייה וגביית חובות מחייבים שונים. היות ולמשרדנו ניסיון רב והתמחות בייצוג גופים פיננסים ותאגידים מובילים במסגרת הליכי גבייה והוצאה לפועל כנגד חייבים, הרי שיש למשרדנו את הכלים הטובים ביותר בייצוג חייבים בהתמודדות עם הליכי הוצאה לפועל ומחיקת חובות.

משרדנו מנוסה בניהול תהליכי פירוק חברה מרצון וביטול חובות בגין אגרות ברשם החברות.פירוק מרצון/סגירת חברות ברשם החברות וביטול חובות בגין אגרות ברשם החברות - פירוק חברות וביטול חובות בגין אגרה לרשם החברות.פתיחת חברה חדשה ברשם החברות באופן מקוון ומהיר.

צור קשר