פירוק חברות

ממש כפי שאדם פרטי צובר חובות שאינו יכול לשלם ולכן נדרשים פתרונות המעוגנים בחוק, כך גם חברה עשויה למצוא עצמה במצב של חדלות פירעון. גם כאן, ישנו מוצא לחברה מהתסבוכת המאפשר את סגירת החברה, הקטנת חובותיה או חיסולם.

מתי ישנו צורך בפירוק חברה?

כאשר חברה מצויה בחובות אשר אין ביכולתה להחזיר, יתבצע תהליך אשר מקביל לפשיטת רגל עבור אדם פרטי. לא ניתן לבצע פירוק חברה בכל מצב של חובות, אלא רק בארבע עילות אשר נקבעו בחוק. העילה הראשונה היא החלטת החברה לאפשר פירוק בידי בית־המשפט. העילה השנייה לפירוק היא אם החברה לא החלה בעסקיה במשך שנה מתאריך הקמתה או שפעילותה הופסקה למשך שנה לפחות. העילה השלישית היא כמובן אם החברה חדלת פירעון, כלומר אין ביכולתה להחזיר את חובותיה. העילה הרביעית והאחרונה היא החלטת בית המשפט שיש צורך בפירוק החברה למען צדק ויושר.

דרכי פירוק חברות

קיימות שלוש דרכים לפרק חברה, כאשר בכל אחת מהדרכים מי שקובע את הפירוק הוא גורם אחר. הדרך הראשונה היא פירוק חברה מרצון אשר מאפשרת לבעלי החברה או לעובדיה להחליט על פירוקה. ישנו תנאי מקדים לפירוק מסוג זה והוא שהחברה חייבת להיות בעלת פירעון, כלומר יש ביכולתה לשלם את חובותיה בתוך שנה מתחילת תהליך הפירוק. לרוב, יחליטו בעלי המניות של החברה לפרק אותה מרצון בשביל להסב את הונה למטרות אחרות. ישנה אפשרות לפרק את החברה מרצון גם אם החברה אינה בעלת יכולת פירעון. לרוב, החלטה זו תיעשה מתוך צפי כלכלי שלילי, שלאורך זמן יביא את החברה לחדלות פירעון. במקרה כזה תועבר החברה לידי נושים.

הדרך השנייה לפרק חברה היא פירוק שלא מרצון, כלומר פירוק חברות בקריסה על ידי בית־המשפט. אם מתקיימת אחת מהעילות שהוזכרו לעיל, יכול בית המשפט להורות על פירוק החברה. יחד עם זאת תהליך זה גם הוא מתחיל על־ידי הגשת בקשת פירוק מטעם בעלי החברה עצמה או מטעם נושה. קיימים מקרים בודדים בלבד שבהם יכול בעל מניה בחברה להגיש בקשה לפירוקה. לאחר הגשת הבקשה יבחן בית המשפט את העילות לפירוק ויחליט האם ותחת איזו עילה ניתן לאשר צו פירוק.

מרגע הגשת הבקשה ועד אישור מתן צו הפירוק, ימנה בית־המשפט מפרק אליו יועברו כל נכסי החברה כדי שיוכל לכנס אותם ולבצע הערכה כלכלית. במהלך הזמן הזה לא יתקיימו כל הליכי גבייה כנגד החברה. לאחר מתן צו הפירוק, תעבור הסמכות לכונס הנכסים הרשמי. כונס הנכסים יעריך גם הוא את מצבה הכלכלי של החברה ואת הגורמים אשר הביאו לפירוקה, ובסיום עבודתו ימליץ לבית המשפט על דרך פעולה. כעת, ימונה מפרק קבוע אשר ילווה את תהליך הפירוק עד סופו.

הדרך השלישית לפרק חברה היא למעשה נגזרת של פירוק מרצון. ישנם מקרים שבהם נדרשת התערבות של בית־המשפט, על אף שנעשתה החלטה על פירוק מרצון. כלומר, נדרש פיקוח של בית המשפט על התהליך. יחד עם זאת מדובר בהליך שאינו נפוץ והוא לרוב נעשה כאשר לא מצליחים הגורמים המעורבים בפירוק לפתור סוגיות אשר עולות בתהליך.

מדוע מומלץ לעבוד עם עו"ד בתהליך הפירוק?

הליך הפירוק דורש איגוד של מסמכים רבים וניהול דיאלוג מול גורמים שונים ומגוונים. לכן, כדי להבטיח שההליך יעבור בצורה חלקה ומהירה ככל הניתן, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מיומן. עו"ד פירוק חברה מכיר את כל צדי תהליך הפירוק ברמה המשפטית ויוכל להדריך את בעלי החברה בניהול הנכסים, מינוי המפרק, הליכים מול עובדי החברה ועוד.

מאמרים חדשים

אודות המשרד

משרדנו מתמחה במגוון תחומי המשפט האזרחי והעסקי, תוך התמקדות וניסיון רב בטיפול וייצוג חייבים במחיקת חובות, הסדרי חוב, חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

במשרדנו, הממוקם בבניין לשכת ההוצאה לפועל בחדרה, קיימת מחלקת הוצאה לפועל מנוסה המטפלת באינטנסיביות ויעילות בתחום הגבייה וגביית חובות מחייבים שונים. היות ולמשרדנו ניסיון רב והתמחות בייצוג גופים פיננסים ותאגידים מובילים במסגרת הליכי גבייה והוצאה לפועל כנגד חייבים, הרי שיש למשרדנו את הכלים הטובים ביותר בייצוג חייבים בהתמודדות עם הליכי הוצאה לפועל ומחיקת חובות.

משרדנו מנוסה בניהול תהליכי פירוק חברה מרצון וביטול חובות בגין אגרות ברשם החברות.פירוק מרצון/סגירת חברות ברשם החברות וביטול חובות בגין אגרות ברשם החברות - פירוק חברות וביטול חובות בגין אגרה לרשם החברות.פתיחת חברה חדשה ברשם החברות באופן מקוון ומהיר.